تیتراول با فرداد فرحزاد: پروازهلیکوپتر فرمانده آمریکایی در ۴۵ کیلومتری مرز ایران. سنتکام گفته آماده‌ هر تهدیدی هستیم | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: پروازهلیکوپتر فرمانده آمریکایی در ۴۵ کیلومتری مرز ایران. سنتکام گفته آماده‌ هر تهدیدی هستیم