تیتراول با فرداد فرحزاد: وضعیت بازگشت تحریم ها نا معلوم و بلاتکلیف، از آمریکا اصرار و از اروپا مماشات | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: وضعیت بازگشت تحریم ها نا معلوم و بلاتکلیف، از آمریکا اصرار و از اروپا مماشات