تیتراول با فرداد فرحزاد: هشدار اسرائیل، فاصله جمهوری اسلامی تا بمب اتم کمتر از ۲ سال. آیا بایدن راه ترامپ را می‌رود؟ | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: هشدار اسرائیل، فاصله جمهوری اسلامی تا بمب اتم کمتر از ۲ سال. آیا بایدن راه ترامپ را می‌رود؟