تیتراول با فرداد فرحزاد: ناامیدی ظریف از آمریکا. بایدن مسیر ترامپ را می‌رود نه اوباما / کلاب‌هاوس چیست؟ | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: ناامیدی ظریف از آمریکا. بایدن مسیر ترامپ را می‌رود نه اوباما / کلاب‌هاوس چیست؟