تیتراول با فرداد فرحزاد: معاون جو بایدن انتخاب شد: کاملا هریس | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: معاون جو بایدن انتخاب شد: کاملا هریس