تیتراول با فرداد فرحزاد: مذاکرات هسته‌ای در وین با غرب،‌ تست مکانیکی سانتریفیوژ در ایران. جمهوری اسلامی به دنبال چیست؟ | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: مذاکرات هسته‌ای در وین با غرب،‌ تست مکانیکی سانتریفیوژ در ایران. جمهوری اسلامی به دنبال چیست؟