تیتراول با فرداد فرحزاد: فرمانده سپاه گفته دستم روی ماشه و آماده باشیم، آیا ترامپ در ۲۴ ساعت پایانی قصد حمله دارد؟ | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: فرمانده سپاه گفته دستم روی ماشه و آماده باشیم، آیا ترامپ در ۲۴ ساعت پایانی قصد حمله دارد؟