تیتراول با فرداد فرحزاد: فرار عوامل سپاه بعد از نزدیک شدن کشتی آمریکایی ; فایل صوتی خدمه کابین با گارد ساحلی امارات | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: فرار عوامل سپاه بعد از نزدیک شدن کشتی آمریکایی ; فایل صوتی خدمه کابین با گارد ساحلی امارات