تیتراول با فرداد فرحزاد: فائزه رفسنجانی برانداز است یا به دنبال صندلی قدرت بعد از مرگ خامنه‌ای؟ | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: فائزه رفسنجانی برانداز است یا به دنبال صندلی قدرت بعد از مرگ خامنه‌ای؟