تیتراول با فرداد فرحزاد: دوربین های آژانس بالای سر تاسیسات هسته ای باقی می مانند / قدم بعدی خامنه ای و بایدن چیست؟ | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: دوربین های آژانس بالای سر تاسیسات هسته ای باقی می مانند / قدم بعدی خامنه ای و بایدن چیست؟