تیتراول با فرداد فرحزاد: دوربین‌ تک تیراندازها بر پیشانی قاسم سلیمانی قبل از حمله پهبادی. جزییات جدید از لو رفتن او | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: دوربین‌ تک تیراندازها بر پیشانی قاسم سلیمانی قبل از حمله پهبادی. جزییات جدید از لو رفتن او