تیتراول با فرداد فرحزاد: جنجال وزیر اطلاعات، از ترور فخری‌زاده توسط خودی‌ها تا ساخت بمب‌اتم / امارات به مریخ رسید | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: جنجال وزیر اطلاعات، از ترور فخری‌زاده توسط خودی‌ها تا ساخت بمب‌اتم / امارات به مریخ رسید