تیتراول با فرداد فرحزاد: جنتی و خامنه ای گوش به فرمان های حکومت هم رد صلاحیت کردند. انتخابات نظام به کدام سو می رود؟ | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: جنتی و خامنه ای گوش به فرمان های حکومت هم رد صلاحیت کردند. انتخابات نظام به کدام سو می رود؟