تیتراول با فرداد فرحزاد: ترامپ : سلیمانی بزرگترین تروریست دنیا بود، روحانی: پای آمریکا بر گلوی کشورهای مستقل است | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: ترامپ : سلیمانی بزرگترین تروریست دنیا بود، روحانی: پای آمریکا بر گلوی کشورهای مستقل است