تیتراول با فرداد فرحزاد: بایدن ترامپ را دلقک و نوچه پوتین خواند | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: بایدن ترامپ را دلقک و نوچه پوتین خواند