تیتراول با فرداد فرحزاد: انتقام بایدن از جمهوری‌اسلامی:بزنید می‌زنیم.مواضع سپاه در سوریه زیر آتش هواپیماهای آمریکایی | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: انتقام بایدن از جمهوری‌اسلامی:بزنید می‌زنیم.مواضع سپاه در سوریه زیر آتش هواپیماهای آمریکایی