تیتراول با فرداد فرحزاد: انتقاد ها به افزایش حقوق ۳۰ درصدی کارمندان صدا و سیما؛ بازوی تبلیغاتی حکومت | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: انتقاد ها به افزایش حقوق ۳۰ درصدی کارمندان صدا و سیما؛ بازوی تبلیغاتی حکومت