تیتراول با فرداد فرحزاد: اعلام تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، آیا خامنه ای خود را برای نوشیدن جام زهر دیگری آماده می کند؟ | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: اعلام تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، آیا خامنه ای خود را برای نوشیدن جام زهر دیگری آماده می کند؟