تیتراول با فرداد فرحزاد: احمدی نژاد از بگم بگم و عزیز رهبر تا رد صلاحیت. آیا دعوای او با سپاه و خامنه ای نمایشی است؟ | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: احمدی نژاد از بگم بگم و عزیز رهبر تا رد صلاحیت. آیا دعوای او با سپاه و خامنه ای نمایشی است؟