تیتراول با فرداد فرحزاد: آیا وعده ترامپ برای بازگشت تحریم ها در چند ساعت آینده محقق می شود؟ | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: آیا وعده ترامپ برای بازگشت تحریم ها در چند ساعت آینده محقق می شود؟