تیتراول با فرداد فرحزاد: آیا مذاکرت تله است؟ جمهوری ‌اسلامی به دنبال پنهان کردن اطلاعات هسته ای/تهران در خاموشی کامل | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: آیا مذاکرت تله است؟ جمهوری ‌اسلامی به دنبال پنهان کردن اطلاعات هسته ای/تهران در خاموشی کامل