تیتراول با فرداد فرحزاد: آیا طرفداران ترامپ مراسم تحلیف را بهم می‌ریزند؟ مذاکرات پنهانی بایدن با جمهوری اسلامی | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: آیا طرفداران ترامپ مراسم تحلیف را بهم می‌ریزند؟ مذاکرات پنهانی بایدن با جمهوری اسلامی