تیتراول با فرداد فرحزاد: آیا بایدن چراغ سبز جنگ را به اسرائیل داده است؟ / فیلمی تازه از مجادله خامنه‌ ای و رفسنجانی | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: آیا بایدن چراغ سبز جنگ را به اسرائیل داده است؟ / فیلمی تازه از مجادله خامنه‌ ای و رفسنجانی