تیتراول با فرداد فرحزاد: آیا ایران و آمریکا در حال مذاکره محرمانه هستند؟ بانک مرکزی ایران راست می‌گوید یا بانک جهانی | ایران اینترنشنال

تیتراول با فرداد فرحزاد: آیا ایران و آمریکا در حال مذاکره محرمانه هستند؟ بانک مرکزی ایران راست می‌گوید یا بانک جهانی