توقیف یک کشتی حامل تسلیحات نظامی در نزدیکی یمن | ایران اینترنشنال

توقیف یک کشتی حامل تسلیحات نظامی در نزدیکی یمن