تقاضای تحقیق و تفحص فایل صوتی ظریف از مرکز بررسی‌های استراتژیک گفت‌وگو با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی | ایران اینترنشنال

تقاضای تحقیق و تفحص فایل صوتی ظریف از مرکز بررسی‌های استراتژیک گفت‌وگو با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی