تعدادی از ایرانیان مقیم برلین در اعتراض به اوضاع معیشتی و اجتماعی مردم سیستان و بلوچستان مقابل سفارت جمهوری اسلامی دست به تجمع زده‌اند | ایران اینترنشنال

تعدادی از ایرانیان مقیم برلین در اعتراض به اوضاع معیشتی و اجتماعی مردم سیستان و بلوچستان مقابل سفارت جمهوری اسلامی دست به تجمع زده‌اند