تشدید بحران کرونا در ایران: آمار مرگ و میر در حال افزایش است گفت‌وگو با محمدکاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی | ایران اینترنشنال

تشدید بحران کرونا در ایران: آمار مرگ و میر در حال افزایش است گفت‌وگو با محمدکاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی