تزریق هشت میلیون واکسن کرونا در ترکیه در یک هفته | ایران اینترنشنال

تزریق هشت میلیون واکسن کرونا در ترکیه در یک هفته