ترامپ فرمان‌های حمایتی اقتصادی را بدون توافق با کنگره امضا کرد | ایران اینترنشنال

ترامپ فرمان‌های حمایتی اقتصادی را بدون توافق با کنگره امضا کرد