تحقیق و تفحص مجلس درباره فایل صوتی ظریف چه تاثیری بر مذاکرات هسته‌ای وین و انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در ایران خواهد گذاشت؟ گفت‌وگو با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار | ایران اینترنشنال

تحقیق و تفحص مجلس درباره فایل صوتی ظریف چه تاثیری بر مذاکرات هسته‌ای وین و انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در ایران خواهد گذاشت؟ گفت‌وگو با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار