تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل سازمان برنامه بودجه. گفت‌وگو با مهدی اصلانی، فعال حقوق بشر | ایران اینترنشنال

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل سازمان برنامه بودجه. گفت‌وگو با مهدی اصلانی، فعال حقوق بشر