تایید فوت حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد بر اثر ابتلا به ویروس کرونا: گفت‌وگو با قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان | ایران اینترنشنال

تایید فوت حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد بر اثر ابتلا به ویروس کرونا: گفت‌وگو با قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان