تاثیر دیدار پاپ فرانسیس با آیت‌الله سیستانی در عراق، بر روابط ادیان در جهان: گفت‌وگو با جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه | ایران اینترنشنال

تاثیر دیدار پاپ فرانسیس با آیت‌الله سیستانی در عراق، بر روابط ادیان در جهان: گفت‌وگو با جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه