بیش از صد فعال سیاسی و مدنی و حقوق بشری با امضای بیانیه‌ای از اعتراض‌های مردمی اخیر در خوزستان حمایت و اعلام کردند.گفت‌وگو با کوروش زعیم | ایران اینترنشنال

بیش از صد فعال سیاسی و مدنی و حقوق بشری با امضای بیانیه‌ای از اعتراض‌های مردمی اخیر در خوزستان حمایت و اعلام کردند.گفت‌وگو با کوروش زعیم