بیانیه محمد خاتمی:‌ عدم شرکت بالای ۵۰ درصد و تعداد بالای آراء باطله نشانه دلسردی و فاصله مردم با حکومت است گفت‌وگو با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی | ایران اینترنشنال

بیانیه محمد خاتمی:‌ عدم شرکت بالای ۵۰ درصد و تعداد بالای آراء باطله نشانه دلسردی و فاصله مردم با حکومت است گفت‌وگو با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی