بوم و گل | بهرام دبیری | ایران اینترنشنال

بوم و گل | بهرام دبیری

 

بهرام دبیری متولد ۱۳۲۹ در شهر شیراز است. علاقه وی به میراث تصویری ایران، او را هنرمندی با دیدی متفاوت نموده، از سوی دیگر قلم وی با قدرت بالا، نتیجه اکتشافاتش را به خوبی به تصویر میکشاند.

به سال ۱۳۴۹ وارد دانشکده هنرهای زیبا شد و از شاگردان هانیبال الخاص، بهجت صدر، پرویز تناولی و رویین پاکباز بود.

 

اصرار وی بر این مهم که در فضای دو بعدی توهم فضای سه بعدی ایجاد کردن، نادرست است، آثارش را نسبت به آثار دیده شده در هنر معاصر ایران بسیار متفاوت نموده و بیشتر ما را به یاد نگارگری، گلیم، گبه و ... می اندازد.

همچنین از اولین هنرمندان نوگرای ایران است که به بافت گلیم، تزیین بشقاب و امثالهم به شیوه مدرن پرداخت.

 

طبع بهرام دبیری در شعر و صدای جذابش، دربی دیگر در برابر مخاطب میگشاید.

چیزی که در این فیلم که محصول ۱۳۸۵ است احساس نمیکنید، بوی خوش کارگاه چوبی استاد در ده ونک است.