به‌خاطر بی‌پولی نمی‌توانم پوشک‌ بچه بخرم و مجبورم دخترم را لاستیکی کنم | ایران اینترنشنال

به‌خاطر بی‌پولی نمی‌توانم پوشک‌ بچه بخرم و مجبورم دخترم را لاستیکی کنم