بنی گانتز: اسرائیل در حال به روزرسانی طرح‌های حمله خود به تاسیسات هسته‌ای ایران است | ایران اینترنشنال

بنی گانتز: اسرائیل در حال به روزرسانی طرح‌های حمله خود به تاسیسات هسته‌ای ایران است