بنا به اعلام مرکز آمار ایران چهار دهک کم‌برخوردار جامعه در تیرماه امسال بالاترین تورم را در حوزه خوراکی‌ها تجربه کردند. گفت‌وگو با آرش حسن‌نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی | ایران اینترنشنال

بنا به اعلام مرکز آمار ایران چهار دهک کم‌برخوردار جامعه در تیرماه امسال بالاترین تورم را در حوزه خوراکی‌ها تجربه کردند. گفت‌وگو با آرش حسن‌نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی