بریتانیا تا پایان سال جاری میلادی فرصت دارد با کشورهای اتحادیه اروپا به توافق تجاری برسد. گفت‌وگو با بابک امامیان، عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا | ایران اینترنشنال

بریتانیا تا پایان سال جاری میلادی فرصت دارد با کشورهای اتحادیه اروپا به توافق تجاری برسد. گفت‌وگو با بابک امامیان، عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا