برگزاری نماز عید فطر با وجود همه‌گیری کرونا در ایران گفت‌وگو با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی | ایران اینترنشنال

برگزاری نماز عید فطر با وجود همه‌گیری کرونا در ایران گفت‌وگو با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی