بررسی گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره برخی از فعالیت‌های تروریستی حکومت ایران: گفت‌وگو با رضا تقی زاده تحلیلگر روابط بین الملل | ایران اینترنشنال

بررسی گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره برخی از فعالیت‌های تروریستی حکومت ایران: گفت‌وگو با رضا تقی زاده تحلیلگر روابط بین الملل