بررسی وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی در گفت‌وگو با احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی و جمشید اسدی، اقتصاددان | ایران اینترنشنال

بررسی وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی در گفت‌وگو با احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی و جمشید اسدی، اقتصاددان