بررسی مشکلات سوخت‌بران در سراوان : گفت‌وگو با حسن شریعتمداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار | ایران اینترنشنال

بررسی مشکلات سوخت‌بران در سراوان : گفت‌وگو با حسن شریعتمداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار