بررسی دلایل عدم رسیدگی به اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی سازمان‌های مسئول: گفت‌وگو با ستار رحمانی، فعال کارگری | ایران اینترنشنال

بررسی دلایل عدم رسیدگی به اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی سازمان‌های مسئول: گفت‌وگو با ستار رحمانی، فعال کارگری