بررسی دلایل تماس تلفنی حسن روحانی با امانوئل مکرون : گفت‌وگو با غسان عاشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه | ایران اینترنشنال

بررسی دلایل تماس تلفنی حسن روحانی با امانوئل مکرون : گفت‌وگو با غسان عاشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه