بررسی خواسته هیات اوکراینی که برای مذاکرات درباره‌ پرونده‌‌‌ سرنگونی هواپیمای این کشور، در تهران به سر می‌برد: گفت‌وگو با حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده قربانیان پرواز اوکراینی | ایران اینترنشنال

بررسی خواسته هیات اوکراینی که برای مذاکرات درباره‌ پرونده‌‌‌ سرنگونی هواپیمای این کشور، در تهران به سر می‌برد: گفت‌وگو با حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده قربانیان پرواز اوکراینی