بررسی اولین نشست مطبوعاتی سخنگوی کاخ سفید درباره مساله هسته‌ای ایران: گفت‌وگو با فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین‌الملل و امید معماریان، روزنامه‌نگار | ایران اینترنشنال

بررسی اولین نشست مطبوعاتی سخنگوی کاخ سفید درباره مساله هسته‌ای ایران: گفت‌وگو با فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین‌الملل و امید معماریان، روزنامه‌نگار