بررسی اظهارات یک افسر ارتش اسرائیل مبنی بر وقوع شش انفجار کوچک، پیش از انفجار بزرگ بیروت: گفت‌وگو با فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی | ایران اینترنشنال

بررسی اظهارات یک افسر ارتش اسرائیل مبنی بر وقوع شش انفجار کوچک، پیش از انفجار بزرگ بیروت: گفت‌وگو با فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی